Tuesday, February 3, 2009

Dün gün batımı harikaydı

Tanrısal Esine Sahip Olmak

Süleyman’ın Özdeyişleri 29:18
“Tanrısal esinden yoksun olan halk Sınır tanımaz olur. Ne mutlu Kutsal Yasa'yı yerine getirene!”

Süleyman’ın Özdeyişleri 29:18 “Tanrısal esinden yoksun olan halk Sınır tanımaz olur” diyor. Burada Tanrısal esine sahip olmak sözü, kurtaran bakış açısı, enerjimizi Tanrı’nın amacına doğru odaklamaktan bahsediyor. Çoğumuz planlamadan yaptığımız işleri tamamlamakta sıkıntı yaşamışızdır. Amaç eksenli bir toplumda yaşıyoruz. Atletler kupa ve altın madalya için koşarlar. Satıcının amacı en yüksek maaşı ve ikramiyeyi almaktır. Öyle gözüküyor ki yaşamlarımız için hedef belirlemek bizim doğamızın gereği.

Süleyman’ın Özdeyişleri 29:18a ayetinde bildirdiği gibi aynı prensip ruhani yaşam içinde geçerlidir. İcadın gereği gereksinim ise ruhani yetkinliğin gereği ise Tanrısal esine sahip olmaktır. Elçi Pavlus, Tanrısal esin adamıydı. Filiplilere Mektup 3:14 de Pavlus “Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum.” Diye yazdı. Hedef daima O’nun önündeydi.

Tanrısal esine sahip olan inanlı Sevinçli, yetkin hizmetkârdır. Tanrısal esine sahip olmak bizi, şeytanın imanlının ruhani olarak büyümesini rahatsız etmek için kullandığı baş araç olan kafa karışıklığından korur. Hemen yapılması gerekiyormuş gibi gözüken sözde acil detaylar yaşamlarımızı doldurmuş gibi gözükse de, gerçek önceliklerimizi belirlemeliyiz ve Tanrı’nın planında ilerlemeliyiz. Davut gibi davranışımız olsun “Kararlıyım, ey Tanrı, kararlıyım, Ezgiler, ilahiler söyleyeceğim.” Mezmurlar 57:7