Thursday, November 20, 2008

Yeni Komsum

İşitmeye Hazır Olmak

Yuhanna 14:6
“Ama Baba'nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak.”

Tanrı Söz’ünün işitmek hakkında söyleyecek çok sözü var.

"İşittiklerinize dikkat edin!” Markos 4:24

“Bunun için, nasıl dinlediğinize dikkat edin.” Luka 8:18

“…dinlemek için yaklaş.” Vaiz 5:1

Niçin Tanrı bu konu hakkında çok bahsediyor?

Çünkü O’nun her bir inanlının yaşmamı için çağırışı var.

Vahiy Kitabı 2. ve 3. bölümlerde İsa Mesih kiliselere Ruh'un ne dediğini işitmede dikkatli olmalarını söyler.
Bunu 7 kere söyledi.

Ruhani olarak dolu olmak tamamen ruhani olarak dinlemeye dayanır.

Biz dinlediğimizi anlamayı ve Kutsal Ruh’tan işitmeyi öğrenmeliyiz.

Sadece Kutsal Ruh bize bütün öğrendiklerimizi hatırlatacak. (Yuhanna 14:26)

Güne başlarken Tanrı’nın önüne gelip Kutsal Ruh’un düşüncelerimizi, duygularımızı ve irademizi kontrol etmesini O’ndan istemeliyiz.

Böylelikle O bizim yaşamlarımızda yetkiyi başlatacak ve O’nun sesini açıkça duyabileceğiz.