Friday, November 30, 2007

Istanbul Contemporary Art Fair Sergisinden bir diğer eser.

Tanrı Hatalarımızdan Daha Büyüktür.

“Siz bana kötülük düşündünüz, ama Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın yaşamını korumak için o kötülüğü iyiliğe çevirdi.” Yaradılış 50:20

Yusuf kendi sıkıntısı içinde Tanrı’nın yardım elini görebildi.
Başına gelen bu adaletsizliğinin kurbanı olduğunda, sıkıntı içindeyken Tanrının onun yaşamı için hazırladığı mükemmel planın idrakine vardı.
Eminim ki Yusuf’un kardeşleri için bu durum, inkâr edilemez bir tanıklıktı.
Tanrı bizim hatalarımızdan daha büyüktür.

Yahudi insanlar İsa Mesih’e kızgındılar.
Ve diğer düşmüş insan ırkıyla birlikte, İsa Mesih’in çarmıha gerilmesini istediler.
Pilatus son hükmünü verdi.
Pilatus bir de yafta yazıp çarmıhın üzerine astırdı.
Yaftada şöyle yazılıydı: NASIRALI İSA YAHUDİLER'İN KRALI
İsa'nın çarmıha gerildiği yer kente yakındı.
Böylece İbranice, Latince ve Grekçe yazılan bu yaftayı Yahudiler'in birçoğu okudu.
Bu yüzden Yahudi başkâhinler Pilatus'a, "'Yahudiler'in Kralı' diye yazma" dediler.
"Kendisi, 'Ben Yahudiler'in Kralı'yım dedi' diye yaz."
Pilatus, "Ne yazdımsa yazdım" karşılığını verdi.

Her bir insana gerçeği duyma fırsatı verilecek.
Tanrının günümüzde de aynı yolla çalıştığına inanmamız için bütün sebeplere sahibiz.
Bizim hatalarımız zafere dönüştürülebilir.
“Tanrı'nın, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.” Romalılar 8:28
Bu ayette her durumda diyor. Bu her duruma bizim hata yaptığımız durumlarda dâhil mi?
Evet, dâhil ama hatalarımızı aklamak veya haklı çıkarmak için değil onları zafere dönüştürmek için.
Bırakalım, Tanrı hatalarımızı zafere dönüştürsün.

Kutsal Kitap?

Thursday, November 29, 2007

Istanbul Contemporary Art Fair Sergisinde bir sanatçının Kutsal Kitap’a bakış açısı.

Özgürlük

O, zengin genç bir yöneticiydi. Matta 19
Görünüşte, yaşamın ona sunabileceği her şeye sahipti.
İsa’ya boş bir yürekle geldi.
Ve İsa’ya programının ne olduğunu sordu.
Belki bu ona her şeyin boş olduğunu unutmakta yardımcı olabilirdi.
İsa senin kuralların ne? Programın ne? Metodun nasıl?
Bu sorular karşısında İsa Mesih çok sade olarak “gel ve beni izle” diyerek kendisini izlemeye davet etmesi bu zengin genç yöneticiyi şok etti.

Günlük olarak O’nu dinlemek ve her bir adımda O’na bağlı olmak.
Fakat ben yaşamını nasıl sürmeliyim? Ne yasaktır? Ne yasak değildir?
Hıristiyanlıkta kurallar yok. Tam özgürlük var.
Galatyalılar 5:1, 1. Korintliler 10:23-24
Bizim için her şey serbest ama her şeyi yapmak akıllıca değil.
Bu kulağa çok özgürce geliyor.
İsa Mesih bizimle ilişkiye devam ediyor.
Kutsal Kitap 1.Korintliler 10:31 de “ne yaparsanız, her şeyi Tanrı'nın yüceliği için yapın” diyor.
İnanıyorum ki birçoğumuz Tanrının bizlere çok fazla özgürlük verdiğini düşünüyoruz.
Muhakkak ki dışsal kontrol olmadan doğru şekilde yaşayamayacağız.
Kurallar kendimizi daha fazla güvende hissetmemizi sağlar.
Çoğu insan hırsızlık yapmaz çünkü hırsızlık yapmak için fırsatı yoktur.
Sadece yüreklerinde hırsızlık yaparlar.
Fakat Tanrıyı yücelmenin yolu; çalmak için mükemmel bir fırsat varken çalmamayı seçmek mi?
Neden olmasın? Çünkü ben bunu yapmamayı seçmek için özgür kılındım.

Gerçek özgürlük insanlara, durumlara şartlara bağlı değildir.
Gerçek özgürlük insanın içinden gelir. Bu bizim en büyük sorumluluğumuzdur.
Özgürlük, Tanrı’nın bize doğru olan Lütuf’unun gücüne güvenmesidir.
Tanrı kendi Lütuf’unun gücüne güvenmemiş olsaydı, sadece itaat etmek için programlanmış olan dindar robotlar yaratabilirdi.
Özgür irade insanın ilk aldığı hediyesidir.

Çoğu Yaşam İsraf Ediliyor

Tanrı'nın Ailesi

“Böylece Mesih'ten gelen bir cesaret, sevgiden doğan bir teselli ve Ruh'la bir paydaşlık varsa, yürekten bir sevgi ve sevecenlik varsa, aynı düşüncede, sevgide, ruhta ve amaçta birleşerek sevincimi tamamlayın.” Flp 2:1

Ruhani birlik, kendi gücümüzün ürünü değildir.
O, sübjektif düşüncelerimizden ve deneyimlerimizden daha da öte bir şeydir.
Ancak biz onu uygulayarak idrak ediyoruz.

Tanrı'nın yeryüzünde sadece bir kilisesi var.
Mesih’in bedeniyle ilgili temel öğretileri bilen ve kabul edip gereğini yerine getiren herkes dünyadaki diğer bütün İsa Mesih’e iman ederek yeniden doğmuş imanlılarla birlikte aynı takımın oyuncusu haline gelir.

“Bunun için fırsatımız varken herkese, özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım.” Galatyalılar 6:10 Tanrı Sözünün bu ayette dediğini yapmak için çaba göstermek yerine, diğer imanlılar ya da onların kiliseleri hakkında kötü malumatı kabul etmeyeceğim, dinlemeyeceğim. Tanrı Sözünün Galatyalılar 6:10 da dediğini yapmak yerine imanlıların hatalarını skandal haline getirip etrafa yayarak Tanrının ailesine saldırmayacağım. Diğer inanlıların hatalarına sevinmeyeceğim

Kendi gözünde merteği görmeyip inanlı kardeşlerinin gözündeki çöpü gören ve ufacık olayları büyütüp üzerinde duran bencil inanlılar grubu olmaktan Tanrı hepimizi korusun.
Benliğimizin değil İsa Mesih’in izinden gidelim. Ve tüm Mesih’in bedeninin üyelerini İsa Mesih’te teşvik edelim.

Diğer inanlıların zaferleriyle başarılarıyla sevinelim.
Ve bugün her durumda Tanrı'nın ailesine yardım etme ve cesaretlendirme fırsatı için dua edelim.
Yaşamlar israf edilmesin.