Sunday, August 17, 2008

Görünmeyen ben

Yahya kendini çölde haykıran bir ses olarak adlandırdı.
O kendini peygamberlerle karşılaştırmaya kalkışmadı. Ve açıkça İsa Mesih’in çarığının bağını çözmeye layık olmadığını söyledi. Yuhanna 1:23-27
Pavlus, kendini bütün kutsalların en değersizi ve günahkarların en kötüsü olarak adlandırdı.
Efesliler 3:8, 1. Timoteos 1:15
Onlar, aşağılık kompleksine veya zayıf karakterlere mi sahiptiler?
Onların ikiside ruhani kimliklerini Mesih’te buldular.
Kendi güçlü kişiliklerine güvenmeyi bırakmışlardı.
Ruhani kimlik, insanın kendi yaşamının yokluğu anlamına gelir.
Bu Tanrı’nın insanı kullanmasının tek yoludur.
Kilise değişik çeşit insanlarla, birlikte çalışabilmeleri için kimyalarının uygun olmasına bile gerek olmayan insanlarla doludur.
Tanrı inanlısı, İsa Mesih’te saklı olmayı kabul ettiğinde Tanrı’nın gücü ve meshi onlarda ortaya çıkar. Onlar görünmeyen, farkedilmemiş ve hiçbirşeyden incinmez hale gelirler.
Yuhanna’nın da söylemek isteği bu değil mi?
“O büyümeli, bense küçülmeliyim” Yuhanna 3:30

Süpermen kalabalığın arasında kaybolmuş

Başarısız anne babalar

İnsanlar doktor, mühendis veya avukat olmak için yıllarca eğitim alırlar.
Birçok ülkede bu meslekleri gerekli yerlerden onaylı diploma olmaksızın yapmak yasal değildir.
Baba olmak için yıllarca eğitim alınmasına gerek olan bir ülke henüz duymadım.
Herkes baba olabilir.
Baba olmak çok kolay ama yaşam boyu mücadele isteyen bir mesele.
Çoğu anne baba başarısızdır.
Onlar hiç yaşamlarında iyi anne baba örneği görmediler ki.
Onların anne babalarıda başarısızdı.
Bazen insanlar hiç bir zaman eğitim almadıkları bir şeyi yapmayı denemekten yorulurlar.
Amatörlüğün iki gizli tehlikesi zamanın ve paranın israf edilmesidir.
İlişkilerin kaybedilmesinin bedeli daha da zordur.
Amatör anne babalar tarafından verilen zararlar çok yıkıcı olabilir.
Bu ortak başarızlığın neticesi olarak, dünya kimsesiz olmayı seçmiş yanlız insanlarla dolu.
Mezmur 68:6 “Tanrı kimsesizlere ev verir” diyor.
Kilise, insanların kırılmış ilişkilerinden sağlıklarına kavuşabilecekleri evdir.
Kilise aileler içinde evdir.
Başarısız anne babalar olarak yapabileceğiniz en iyi şey ailenizi kiliseye getirmektir.
Zaten kimsenin profesyonel anne babalara ihtiyaci yok.
Ama herbir insan senin gibi Ruh ile dolu bir ailenin üyesinden bereket alabilir.