Friday, January 22, 2010

Dünyanın uzak yerlerine ulaşanlar sadece bizler değiliz.Resimde bir Sovyet komyonu ve Coca-Cola, Türkmenistan'ın uzak yerlerinde.

ardınca gitmeye güç

İsa Mesih’in ardınca gitmeye güç,Mesih İsa'yı ölümden dirilten güçle aynı güçtür. Romalılar 8:11

Tanrı bizim daha az aldatmamızı ve O’na daha fazla bağlı olmamızı istiyor.
Bu karanlık dünyada ilahi bir şekilde yaşayabilmemiz için bize gereken güç,
Tanrı’nın ilahi “dumamis”i (güç,yapabilirlik) bize verilmiştir. II.Petrus 1:3

İsa Mesih öğrencilerini dünyanın en uzak köşelerine Müjde’yi vaaz etmeye gönderdiğinde “dunamis”in onlara bunu mümkün kılacağını vaat etti.
Bu insanları karanlıkta tutan doğaüstü körlüğü teşhir eden,ortaya çıkaran Tanrı’nın güçüdür.Bu güç, güçsüzlüğümüzde ortaya çıkar. II Korintliler.12:9

İsa Mesih öğrencilerine aynı zamanda Tanrı'nın çocukları olmaya
“exhousia” (yetki,izin,hak) verdi. Yuhanna 1:12
Tanrı gücü, Tanrı’ya inanan herkes için elverişlidir. Bu güç inanlılara kullanmaları için değil bu güç tarafından kullanılmaları için verildi.
Tanrı sadece bir kitap veya buroşür göndermedi.
Tanrı insan oldu. Yuhanna 1:14
Tanrı bizden melek veya super insanlar olmamızı istemiyor.
Tanrı sadece kendisinin ayak izlerini takip etmemizi istiyor.
O’nun ayak izleri bulutlar üzerinde değil. Onlar gezegenimizin tozu üzerinde.
O bugün Haiti’de yürüyor.
Afganistanın en uzak dağlarına ulaşıyor.
O Nevyork şehrinde biryerlerde kayıp değil.
O içimizde ve sessiz değil.

Tuesday, January 19, 2010

"O'nda yaşıyor ve hareket ediyoruz; O'nda varız." Elçilerin İşleri 17:28

kızgınmısın?

Hiç, akrabalarınıza, komşularınıza, devlete, kiliseye,
evet hatta Tanrı’ya kızgın olabilecek kadar
negatif düşünceye sahip olduğunuzdan dolayı kendinize kızdığınız oldumu.
Asılında böyle durumlarda bir başkasını suçlayamayamazsınız.
Çünkü bu durumunu daha da kötüleştirir. Ama kendin ile mutlu değilsin.
Peki ne yapabilirsin?
Bu durum bana, son bulmayan lütufta olan ihtiyacın çok açık bir işaretidir
Öyle gözüküyor ki, Tanrı’nın pilanı bizi sürekli yardımımızın olmadığı böyle yerlere getiriyor. Böylelikle Tanrı’nın sonsuz lütfunu tadalım.
Nasıl ki dünyanın kendi etrafında dönüşünü durdurmayacağımız veya kontrol altına alamayacağımızı anlayabiliyoruz. Düşmüş günahlı insan doğamızıda tam olarak kontrol altına alamayacağımızıda anlamalıyız.
Lütuf olmadan Tanrı ile paydaşlık yapamayız.
Tanrı’ya lütufu kabul etmeden Tanrı'ya ulaşmaya çalışmanın sonu bir anda yararsız insan yapımı din ve yüzeysellik olacak.
Tanrı’nın lütufunun ilhamlandırması olmadan, hiçbir durumda, hiç bir ülkede mutlu bir yaşam süremeyiz.
"Lütfum sana yeter. Çünkü gücüm, güçsüzlükte tamamlanır" II Korintliler.12:9
Eminim ki Tanrı neyin hakkında konuştuğunu biliyor. Peki biz?

Komşulara hizmetHeybeli Ada, Pazar Yeri

Wednesday, January 13, 2010

En son haber ne?

vazgeçmeyen iman

Doğal insan ne istediğini, ne yaptığını, neyin hakkında konuştuğunu bilmez.
Ama yeniden doğmuş ruhani insan böyle değildir.
Yeniden doğmuş imanlıya Mesih'te net bir kimlik verilmiştir.
Tanrı ardınca gitmemizi istiyor.
Artık kafa karışıklığında şaşkınlıkta devam etmeye hiçbir neden yok.
Güney kraliçesi Tanrı’nın bilgeliğini bulmak için caba gösterdiği için Tanrı tarafından onurlandırıldı.
Kendi cabamız olmadan büyüyemeyiz.
Vazgeçeyen bir imana sahip olmadan büyüyemeyiz.
Yakup Tanrı’da onun için daha da birşeyler olduğunu anladığı için Tanrı ile güreşti.
"Beni kutsamadıkça seni bırakmam" Yaradılış 32:26
Elişa, İlyas’ın ardınca gittiğinde aynı çeşit bir iman gösterdi.
O “hayır” sözünü cevap olarak kabul etmedi.
O hepsini istedi.
İlyas Beytel’e giderken Elişa’ya kendisi ile birlikte gelmemesini kalmasını söyledi.
Elişa, ne Beytel’e ne Eriha’ya ne de Şeria Irmağına, İlyas ile gitme fırsatını kaçırmamakta kesin kararlıydı.
Elişa istediklerini tam olarak aldıktan sonra, Ilyas’ınkinin iki katı pay istedi.
İşte bu vazgeçmeyen iman. 2.Krallar 2:1-14
Rut, Moav’a geri dönmeyi redettiğinde aynı ruha sahipti.
O ne istediğini biliyordu. Sonuna kadar Naomi’nin ardınca gitti. Rut 1:14-17
Bu insanlar harika bir iman yaşamı sürdüler çünkü onlar Tanrı’nın yüceliğini gördüler.
Tanrı’nın yüceliğini gördükten sonra Tanrı’nın yüceliğinden başka hiçbirşey onları tatmin etmedi.
1. Krallar 17:12’de Tanrı’nın yüceliğinden ve düzeninden yoksun bir yaşamın üzücü bir tasfirini görüyoruz. Bir dul, oğlu ve kendine ölmeden önce yemeye bir somun ekmek pişirmek için odun topluyordu.
Tanrı’nın pilanı dışında ölmekten başka yapacak hiçbirşeyimiz yok.
İlyas,bu dulun hayatına Tanrı’nın bereketini getirdi.
Tanrı’nın yüceliğini insanlara göstermek ne güzel bir hizmet ne büyük bir şeref!
İnsanlar bunu bir kere gördüklerinde artık onların yaşamı değişir.
Ve iman yürüyüşlerinde vazgeçmeyen olurlar.

Bize bir piyanist gerekli! Tanrı'nın çağırışının ardınca gitmekten korkmayan herhangi bir piyanist tanıyorsanız bize bildirin.

Tuesday, January 12, 2010

agaçlar bizim için yapıldı!

yanıtlar

Yanıtlar, onlar önemli mi?
Kişisel problemlerimizin zorluklarımızın bizi bunaltığı ve hatalarımızın gündelik yaşamımızda bizi sıkıştırdığı zamanlarda pes ettim demek çok kolaydır.
İnsanlar yanıtsız yaşamaya alıştılar.
Agnosticism (bilinemezcilik), yanıtların bulunamaz olduğunu iddia etmektir.
Aslında bu Tanrı’ya güvenmeme ve inanmama konusunda insanın bir başka bahanesidir.
İnsan Tanrıya karşı olan itaatsizliğini aklamak ister.
Hıristiyanlık sorulardan korkmaz
Tanrı kendisine inananları kendisini tanımaları ve daha da tanımaları için teşvik eder.
Sorular sormak canlı dinamik imanın açık bir işaretidir.
Duada Tanrıdan isteriz ve yanıtlar ararız.
Yeşaya 65:24’te Yeşaya,Tanrının biz daha O’na yakarmadan bizi yanıtlayacağı zamanların geleceğini söylüyor.
Bu zamanlar henüz gelmedi.
Evet, Tanrı bizim neye ihtiyacımız olduğunu ve ne istediğimizi hatta biz dua etmeden önce biliyor.
Bununla birlikte Tanrı bizi gündelik olarak kendisi ile paydaşlığa,arkadaşlığa çağırıyor.
Dualarda yanıtlar alırız.
Duanın amacı Tanrıya bizim isteklerimizi yaptırmak değildir.
Duanın amacı Tanrıyı tanımaktır.
Yaşamınızın değişmesine hazır değilseniz, dua etmeyin.
Çelişkili, iki yüzlü yaşam tarzında devam ederek yaşayan Tanrı’ya dua edemeyiz.
Yeşaya 59:1-2
Dua tek yönlü bir sokak değildir.
Dua yeryüzündeki olabilicek en kötü trafik sıkışıklığının ortasında göklerden gelen bir yönlendirmedir,ışıktır.

Finlandiya,Helsinki'de pencereden görünüm.

Rusya, Saint Petersburg'ta Kış Konferansı