Wednesday, April 23, 2008

Bilim Merkezinde sevinçin doluluğu. Garip etrafta dönüyor.

Tanrı yapamaz

Tanrıyı değiştiremeyiz. Bunu bilmek çok teselli edicidir.
Bu güvenliğimizin temelidir.
Tanrı yalan söyleyemez.
O kendi karakterine ters düşemez
Tanrı kendisiyle çelişkiye düşemez.
Tanrı ödün veremez. Görmezlikten gelemez.
Tanrı var oluşunu durduramaz.
Petrus, İsa Mesih’in Yeruşalim’e gitmesini engellemeyi denediği zaman İsa Mesih çok açıkça Petrus ile konuştu.
Gitmekten başka yol yoktu.
O durumda kaçmak kendi karakterine ters düşmesi demekti.
Matta 20. bölümde diğer öğrenciler anneleri aracılığıyla mevki için müracaat ederek İsa Mesih bağlantılarını deniyorlardı.
İsa Mesih bu şekilde çalışmamayı seçtiğini açıkça belirtti.
Aynı durum Luka 9. bölümde Öğrencilerin İsa'yı kabul etmeyenler için
"Rab, bunları yok etmek için bir buyrukla gökten ateş yağdırmamızı ister misin?" dediklerindede oldu.
İsa Mesih onları azarladı.
Çünkü O yıkmak yok etmek için değil kurtarmak için geldi.
Matta 26:39’da İsa Baba’dan açılardan bir kaçış yolu istedi.
İsa, insanlığında hala öğreniyordu.
Eminimki eğer kurtuluşumuz için başka bir yol olsaydı Tanrı o yolla yapardı.
O’nun karakteri eksik birşey ile razı olamaz.
Bana açıkça gözüküyorki, Tanrı belirli bazı şeyleri yapamaz O’nun kim olduğuna rağmen değil O’nun kim olduğundan dolayı.
Tanrı kendisini sevmeye, itaat etmeye, yada tapınmaya bizi zorlamaz.
O bizim hiç hayal edemeyeceğimizden bile daha iyidir.
Biz O’nun benzeyişinde yaratıldık.

Saturday, April 19, 2008

Pilan ne?

Ruh tarafından yönlendirilmek

Mucizevi şekilde Tanrı tarafından yönlendirilmek.
Ne heyacan verici bir düşünce!
Pavlus Ruh’ta yaşamak ile Ruh’ta yürümek arasında ki farkı Galatyalılar 5:25’te belirtiyor.
Kutsal Ruh’un bizde yaşıyor olması, Kutsal Ruh ile aynı fikirde olarak yaşama garantisi vermez.
O bizim irademize Tanrı’nın karakterini sunmak ister.
O bizim irademize boyun eğdirmeyi değil ışığa yönlendirmeyi ister.
İsa Mesih’in öğrecileri hergün O’nunla birliktelerdi.
Ama O’nun tarafından yonlendirilmeleri için O’na güvenmeyi öğrenmeliydiler.
İsa Mesih öğrencilerinden Fısıh denilen Mayasız Ekmek Bayramında Fısıh yemeğini yiyebilecekleri yer için hazırlık yapmalarını istedi.
O’nun olağan üstü talimatlarını takip ettiler ve “her şeyi İsa'nın kendilerine söylediği gibi buldular” Luka 22:13
Elçilerin İşleri 8. bölümde Filip Tanrı’nın özel yönlendirmesiyle Tanrı tarafından kurtuluş çağrısına olumlu şekilde karşılık vermeye hazırlanılmış olan bir adam ile karşılaştı.
Elçilerin İşleri 10. bölümde Tanrı, kurtulmamış fakat Tanrı korkusuna sahip olan Kornelyus’u Petrus ile buluşturmayı hazırladı.
Elçilerin İşleri 16. bölümde bir dua yerinde Lidya ile buluştular.
Dünyanın heryerinde Tanrı’nın doğa üstü işlerinin tanıklarıyız.
Göklerdede Tanrı’nın harika işlerinin tanıkları olmaya devam edeceğiz.
Ve inanılmaz şekilde, kurtuluşu sunmak için insanlara yönlendirilmişlerin tanıklıklarını paylaşmaya devam edeceğiz.
Doğru zaman da doğru yerde olan yeniden doğmuş bir imanlı tüm halkın sonsuzluktaki talihini değiştirebilir.

Friday, April 4, 2008

istanbulda bahar

adım ve adım

Yaşamın kargaşa anlarında Tanrı pes etmememizi ister.
O bizim için çıkış yolu hazırlar. O’nun bizler için hazırladığı bu yolda doğru yönü bulabilmemiz için belki yüzlerle daha küçük kararlar almamız gerekebilir.
Mucizeler kolay çıkış yolu gibi gelebilir.
Tanrı’dan mucizeler mi beklemeliyiz? yoksa kendi adımıza daha fazla çaba mı sarf etmeliyiz?
İmanın ikilemi budur.
Kaderci iman yapısına inananlar Tanrı’nın egemenliğinin farkındadırlar fakat kendilerini aşırı önemsiz görürler.

Yaşayan imanda her şey bizim Tanrı ile kişisel ilişkimizle bağlantılıdır.
Bizler, O’nun karşı koyulmaz krallığında beyinsiz kurbanlar değiliz.
Bizler O’nun dostlarıyız.
Bazı dindar insanlar Tanrı’yı bir dost olarak adlandırmak iğrenç bir şeydir.
Onlar bunu Tanrı yetkisini alçaltmak ve insani sıfatlarla Tanrı’yı düşünme olarak nitelerler.
Mesih’in beden alması Tanrı’nın insan olmaktan korkmadığının gerçek bir kanıtıdır.
O bizlere adım ve adım, düşünce ve düşünce, gün ve gün liderlik etmeyi seçti.
Bu böyle gözüküyor ki Tanrı bizim kendisi ile günlük olarak konuşmamızı garanti altına almak istiyor.
“İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.” Matta 28:20
“İçimi tazeler, Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder.” Mezmurlar 23:3